Denne strategi kan gøre dig sårbar for psykisk vold

Har du været et antennebarn i din opvækst? At være et antennebarn betyder, at vi i vores opvækst har oplevet at der har været meget uro og dårlige stemninger i vores hjem. Vi kan f.eks. have oplevet at når vi kom hjem fra skole og tog i dørhåndtaget, at allerede der, kunne vi sanse og fornemme om der var en god eller dårlig stemning i hjemmet.

Gennem denne type opvækst, er vi blevet gode til at fornemme og tune ind på, hvordan andre har det og vi har brugt det som en overlevelsesstrategi, i det miljø vi befandt os i og i at bibeholde kontakten til vores forældre. Måske har vi i dag et job, hvor vi arbejder med mennesker og netop bruger den strategi og de ressourcer, der ligger i at kunne aflæse andres adfærd.

Men baggrunden for at vi har lært denne strategi er mere tragisk, for det bunder i at vores forældre har haft udfordringer i at kunne have sit eget barn på sinde. Med dette menes, at vores forældre har haft manglende ressourcer eller bevidsthed om vigtigheden, i at kunne spejle deres eget barns følelser tilbage og kunne lave genafstemninger med barnet.

Vores forældre har været selvoptaget af egne følelser og en optagethed af den interne relation til partneren. Vores forældre gør ikke dette bevidst, men på baggrund af den opvækst de selv haft og de ressourcer de har fået med sig.

Når vores forældre ikke er i stand til eller er mangelfulde i, at kunne møde os i vores følelser og heri kunne arousal regulere os, bliver vi i stedet tunet ind på vores forældres arousal. Vi mærker derfor vores forældre arousal/følelser i vores nervesystem og vi tager det ind, som vores eget. Dette generer en hel del stress og ængstelse i vores eget nervesystem.

Min pointe i dette er, at som antenne barn lærer vi at aflæse andres stemninger, adfærd og følelser men vi er mangelfulde i at kende vores egen krops sansninger, fornemmelser, følelser, tanker og behov. Jeg ved dette lyder ret brutalt, men vi har lært at blive gode til at forlade os selv, i det vi selv mærker indeni og at kunne stå ved os selv i dette. Vi er mere i vores hoved i at kunne analyser end i kontakten med vores egen krop og hvordan vi selv har det. Desværre bliver drivkraften i at kunne analysere, ofte til angst af tankespind og rumination.

Har vi denne strategi med os, gør det os ekstra sårbar i at ende i et psykisk voldelige forhold, netop fordi den psykisk voldelige, er utrolig skrap i at kunne sanse vores svagheder og bruge det imod os. Dette er oftest ikke noget den psykisk voldelige gør bevidst, det er bare den måde de er i verden på og omgås deres relationer på.

Jeg bruger ofte denne model, til at beskrive vores selvværd. Vores selvværd skulle gerne være et rundt og hel cirkel (vores fundament) men er der huller i denne cirkel, så går den psykisk voldelige med sin adfærd ind og aktiverer vores huller, så det bliver forstørret op. Deri sker den psykologiske nedbrydning af vores selvværd, derfor er det så vigtigt, at vi selv få arbejdet med at fylde disse huller ud, for på den måde kan den psykologisk manipulation ikke trænge ind, vi bliver hurtigere til at kunne spotte den psykologiske manipulation og flytte os væk fra personen.

Den bedste modgift mod psykologisk manipulation, er et sundt selvværd og kendskab til egne grænser og dette er muligt for os alle at etablere indeni.

Kan du genkende dig selv, som et antennebarn i din opvækst, så er det vigtigt at du arbejder med at blive groundet i din krop.

Til dig, der har læst med, tusind tak for at du valgte at bruge din tid, på at læse dette skriv. Jeg ønsker dig en dejlig dag.

 

Bedste hilsner

1 kommentar til “Denne strategi kan gøre dig sårbar for psykisk vold”

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top