Traumebinding

Traumebinding

I et psykisk voldelig forhold bliver vi udsat for en traumebinding. Binding dannes på baggrund af de intense følelsesmæssige oplevelser offeret oplever i relationen til den psykisk voldelige partner. 


Traumebindingen er en af de medvirkende faktorer, der gør det svært for os at forlade forholdet, deri ligger der i ordet at vi bliver udsat for en traumatisk binding.

 

Mennesker der har været udsat for psykisk vold beskriver at de efter bruddet mærker og kæmper med en afhængighed til den tidligere partner, de har svært ved at slippe partneren.

 

En eftervirkning ved at have været i en traumatisk binding er den stærke trang til kontakt med den tidligere partner og kan føles som den afhængighed en misbruger har til sit stof. 


Ved traumebinding er vi udsat for det der hedder stokholmsyndromet som vi kender fra gidseltagning, der er traumatiserende. Det er det samme der foregår i os, der er/har været i et psykisk voldeligt forhold.


Er vi udsat for traumebinding udskilles der i vores hjerne vekselvirkning af neurotransmitter stoffer af noradrenalin, serotonin, og oxytocin via den manipulation vi bliver udsat for. Der skabes et mønster af kemiske stoffer peptider i vores hjerne, som vores hjerne vender sig til at benytte.


Det skaber afhængighed, derfor kan det blandt andet mærkes som at vi søger en ophidselse for at få det kick, som vi blev udsat for i forholdet. Afhængigheden skabes af de kemiske stoffer der udskilles i vores hjerne og som skaber en trang, en afhængighed til at aktiverer den igen.


Det er vigtigt, at forstå at afhængigheden foregår på et neurologisk plan i vores hjerne og er ikke den afhængighed, der har baggrund i overlevelsestrategier og mønster. Der er forskel mellem disse ting.


Det er ikke unormalt at har vi været eller er vi i et psykisk voldeligt forhold, at vi er præget af en voldsramt tankegang, hvilket er en af konsekvenserne, ved at vi har været udsat for en traumebinding.

 

En voldsramt tankegang vi udvikler, ved at være i en giftig relation. Vi køre genafspilling af ting, der har foregået i forholdet og det kan føles som forholdet stadig eksisterer, selv om det er slut.

Book din tid nu

Psykoterapi er god hjælp – find en ledig tid ved sende en mail eller send en sms til 41200317

Traumebinding i barndommen

En stor del af de klienter jeg møder i terapien, der har været i et psykisk voldeligt parforhold har også oplevelser med sig fra barndommen, hvor de har været udsat for en traumebinding.

 

En del af det at været udsat for en traumebinding i barndommen, er at vi har oplevet at i de nære relationer såsom vores forældre, der skal give os omsorg og kærlighed, har vi oplevet mere frygt, uforsigelighed og utryghed i tilknytningen. Særligt udsatte er dem der oplevet seksuelle overgreb i barndommen, misbrug af forskellige arter, følelsesmæssigt omsorgssvigt, psykisk syge forældre, psykisk og fysisk vold i barndommen.

 

Vi kan have oplevet virkelighedsforværring, hvor den måde vi har oplevet og mærket vores virkelighed på, har vi igennem en forælder eller begge fået at vide, at den er forkert.

 

Dette skaber i en tidlig alder en mistillid til vores egen krop, tanker og følelser og for at undgå de voldsomme følelser vi mærker mod vores forældre i dette, lukker vi ned for vores følelser, vi lukker ned for os selv. I stedet bebrejder vi os selv og finder frem til at det er os selv, der er den forkerte i relationen.

 

Det er netop denne cocktail af frygt, der skaber en stærk loyalitet til den person, hvor vi ikke ved om vi bliver mødt med omsorg og kærlighed eller med store svigt, grænseløs adfærd og afvisninger.

 

Rigtig mange der har sådan en opvækst med sig, forsvarer deres forældre med undskyldninger om at de også har haft en svær barndom eller de vidste ikke bedre i den måde de handlede på. Heri kan den stærke loyalitet og modstand mod at se vores forældre i et andet lys end kun det positive blive vækket.

 

For mange der har været udsat for en traumebinding, er mere sårbare i at gentage fortidens miljø i et nyt partnerskab. Dette er ikke noget vi er bevidste om, men det sker ubevidst, indtil vi bliver opmærksomme på mønsteret og bryder det.

Book din tid nu

Psykoterapi er god hjælp – find en ledig tid ved sende en mail eller send en sms til 41200317

Psykoterapi

I min terapeutiske optik, oplever jeg ikke ret mange der arbejder med traumebinding i terapien eller bruger det som psykoedukation og meget af viden kommer også fra udlandet. Jeg arbejder terapeutiske med at hjælper klienter i at få indsigt, hvorledes traumebindingen er kommet til udtryk i deres eget liv og hvordan den kan brydes, så man kan komme godt videre i sit liv.

Scroll to Top