Lavt selvværd

Lavt selvværd symptomer

Vi er alle brændte børn, der har oplevet ting i vores liv, der har givet os nogle ”huller” i vores selvværd i større eller mindre grad. 

 

 

Når vi taler om selvværd, er det også naturligt at tale om selvtillid men der er forskel på disse 2 størrelser. Selvtillid handler om vores ”gøren” det vi kan præstere eller levere. Rigtig mange oplever at have mere selvtillid end at have et godt selvværd.

 

 

Dette kan skyldes at vi er blevet rost meget af vores forældre i, hvad vi kan præstere og mindre fokus på at sætte ord og give os bekræftelse i at vi er et dejligt og godt menneske, de nyder at tilbringe tid og være sammen med. Selvværd handler om vores ”væren” den vi er som person og ikke i hvad gør, handler og præsterer. 

 

 

Grundfundamentet til et godt selvværd, bliver grundlagt i de første 2 år af vores liv. Så vores mors sindsstemning i, hvordan hun havde det i sit liv på dette tidspunkt, har enorm betydning på vores mors overskud og energi i at kunne spejle os som barn og lave en genafstemning med os.

Faktisk er der forskning der viser, at vores selvværd og arousal/nervesystem allerede bliver påvirket i foster stadie på baggrund af vores mors sindsstemning. Har vores mor været udsat for traumatiske begivenheder eller været i et problemfyldt forhold, vil hendes stress og angst niveau være forhøjet og dette kan have en påvirkning i, hvor god vi selv er til at regulere vores følelser og arousal/nervesystem som vi vokser op.  

 

Kort kan man sige at grundfundamentet til et godt og sundt selvværd, dannes i de 2 første leveår af vores liv, men vores selvværd, bliver også påvirket derefter og i hvilket miljø vi vokser op i. 

 

Når jeg taler om selvværdets betydning i de 2 første leveår, skyldes det at f.eks. voksne adopteret børn, der er vokset op i en tryg familie, kan have lav selvværdsfølelse. Dette er fordi de i en tidlig alder, har oplevet at blive afvist og forladt af deres biologiske mor og det husker deres krop.

 

Mange mennesker der er velfungerende og kompetente oplever at have ”huller” i deres selvværd. Et lavt selvværd har ikke en betydning for, hvor vi befinder os i det social lag og samfund.

 

Et lavt selvværd kan komme til udtrykt således:

Book din tid nu

Psykoterapi er god hjælp – find en ledig tid ved sende en mail eller send en sms til 41200317

Disse ”huller” vi kan opleve på vores selvværd, handler om at vi har vænnet os til at tro på de nedsættende forestillinger eller sætninger vi har mødt i vores opvækst. Disse introjekter er blevet til en forestilling om os selv, et selvbillede af os selv, vi har vænnet os til. Men i sin oprindelig form er disse introjekter kommet fra den ydre verden, fra omsorgspersoner i vores liv.   

 

Vi har taget den kritik eller devaluering vi har mødt fra andre og gjort den til selvkritik, der køre som gentagelser indeni os selv. Derfor når vi bliver fanget af en selvkritisk forestilling, heri negative tanker om os selv, føles det smertefuldt. Vi bliver kede af det og trække os. Det er ikke unormalt at når vi oplever disse negative selvforestillinger af os selv, at vi også kan mærke stress eller angst i den forbindelse.

Lavt selvværd unge

Lavt selvværd kan have betydning for vores livskvalitet og trivsel. Vi kan søge at undgå visse ting, som kan begrænse vores livsudfoldelse. Det kan være igennem at undgå at få for meget opmærksomhed på vores person modsat kan det at prale meget også være et tegn på lavt selvværd.

 

Lavt selvværd kan vise sig igennem en indre kritikker, der kan træde frem i sociale situationer. Vi kan være usikker på om det vi siger bliver opfattet som dumt af andre, det kan også være tanker om, hvordan folk ser på os og vores handlinger.

 

Ved et lavt selvværd, kan vi opleve at vi selv altid er op til bedømmelse og vi dømmer vores egen ageren meget mere hårdt end andres. Vi kan have en indre høj barriere og forventninger til os selv i, hvad vi skal kunne leve op til end nødvendigvis er realistisk at kunne forvente.

Vi kan have en behov for at skabe kontrol gennem perfektionisme, for dermed at kunne undgå ubehagelig kritik eller afvisning af vores person.

 

Lavt selvværd kan som sagt omhandle den måde vi bedømmer os selv og vores egen værdi, som det menneske vi er.

 

Unge med selvværdsproblematikker kan opleve at det er vanskeligt at skabe og bibeholde relationer. Følelser som tristhed, stress, angst, skam og vrede kan fylde en del i ens hverdag. Mange unge har en dårlig opfattelse af egen kropsbillede og føler det er svært at leve op til det, de ser, bliver vist på de sociale medier og kan føle et pres i at skulle kunne følge med.

 

Lavt selvværd kan medføre at vi kan blive afhængig af alkohol eller stoffer, da det gør at vi for en stund kan føle os bedre tilpas med os selv.

Book din tid nu

Psykoterapi er god hjælp – find en ledig tid ved sende en mail eller send en sms til 41200317

Lavt selvværd depression

Nogle af de paramenter, der beskriver lavt selvværd ses også ved en depression. Generelt kan man sige at gennemgår vi en depression, så kendetegner depressionen også ved at vores selvværd er lavt mens depressionen står på. Omvendt har vi lavt selvværd kan vi godt have symptomer på depressive træk.

 

Ligheder mellem lavt selvværd og depression kan blandt andet ses ved:

Vi både ved lavt selvværd og depression kan vi kæmpe med ikke at kunne gribe eller se de muligheder vores liv tilbyder os. Vi kan kæmpe med meget smertefulde følelser og tanker, der fylder så meget at det synes svært at få dem til at forsvinde eller at det kan ændre sig.

Behandling af lavt selvværd

Ved behandling af lavt selvværd, vil vi sammen udforske, hvordan barndommen og ungdommen har været. Det er en periode af vores liv, der har særlig betydning for os, da det er den periode, hvor vi er i gang med at skabe og formen vores egen identitet. Vi lærer forskellige ting og udvikler forskellige karaktertræk, egenskaber og handlemåder. Vi danner overbevisninger eller introjekter om os selv, fra det miljø vi er opvokset i, disse kan indimellem være hæmmende for os, i at vi tør at udfolde os selv og gribe de muligheder, der er i vores liv.

Vi har alle u opdaget potentiale i os og et lavt selvværd er ikke statisk men noget, vi kan ændre på. Vi vil sammen i terapien undersøge nogle af de negative automatiseret følelser og tankemønstre, der har rødder i det lave selvværd. Vi vil sammen udfolde dette. Jeg vil indimellem i terapien supplere med forskellige hjemmeopgaver, der har relevans og er tilpasset til, hvor vi selv er i processen.      

Book din tid nu

Psykoterapi er god hjælp – find en ledig tid ved sende en mail eller send en sms til 41200317

Scroll to Top