Forholdsafhængighed

At være forholdsafhængig

At være forholdsafhængig kan kort og godt præciseres ved at vi kan have en tildens til at søge forhold, hvor vi ikke føler os tryg og tilfreds i. Vi oplever og har det meget svært ved at give slip på disse forholde.

 

Når vi kommer i et forhold eller er i en relation der har potentiale til at udvikle sig til et forhold, kan vi opleve at vi har svært ved sætte eller holde på vores egne grænser.  Vi har lettere ved at rykke på vores egen selvrespekt og vores grænser for at blive i forholdet.

 

Vi bliver hurtigt opslugt af en ny partner og sætter vores egen hverdag på stand-by, for at være tilgængelig for den nye partner. Vi har svært ved fastholde interesseren i mænd, der er rare, stabile og interesseret i os og vi finder disse mænd kedelige.

Vi føler vi mærker os selv bedst og drives af en trang til et forhold, der skal være intens, hvis vi skal finde manden interessant. Vi sætter det lidenskabelige og intense forhold op på en piedestal.  

 

I et parforhold er det normalt at vi oplever en vis grad af afhængighed til partneren. I et sundt og dynamisk forhold vil vi kunne have en god grad af afhængighed og samhørighed til vores partner ligeledes omvendt vil behovet for uafhængighed og individuelt blive respekteret og værdsat imellem hinanden. 

 

Når vi er forholdsafhængig, bliver vores trang efter partneren tvangspræget og afhængig. Afhængigheden til partneren gør at vi accepterer det, der foregår i relationen som er uacceptabel.

 

Det er ikke fordi den der er forholdsafhængig, ikke kan se, at der foregår noget i forholdet, der er uacceptabel men afhængigheden til partneren, gør det svært for den forholdsafhængig at give slip på forholdet.

Det der kendetegner forholdsafhængighed, er at vi forelsker os i en partner med følelsesmæssige problemer.

 

Vi har lettere ved at accepterer uacceptabel adfærd i et forhold fra partneren. Dette kan omhandle store svigt, afsavn eller vi oplever at vores grænser bliver overskredet på uacceptabelt måder og oftest vil begge dele forekomme.

Vi tror ikke på at vi er værdifulde nok i os selv og at vi kan blive accepteret for at være den vi er. Vi kan have en overbevisning om vi skal gøre os fortjent til at modtage kærlighed fra en partner.

Er vi forholdsafhængig vil vi lide under disse forhold, men vi har svært ved at give slip, at give slip på hvor godt forholdet kunne blive og at hvis vi holder ud, så vil der ske forandringen hos partneren, hvor vi oplever at partneren bliver mere nærværende, hensyntagende og stabil.

 

Vi drømmer om at forholdet skal blive mere stabilt, som forholdsafhængig har vi en tildens til at opsøge forhold der kører meget op og ned og gør det svært for en selv at føle sig tryg i det.

Forholdsafhængige har tildens til at falde for partnere der er følelsesmæssig utilgængelig men det afspejler også at den der forholdsafhængig selv har nærhedsproblematikker med sig.

 

Forholdsafhængighed kan vi hver især opleve at have på foreskellige niveauer.

Book din tid nu

Psykoterapi er god hjælp – find en ledig tid ved sende en mail eller send en sms til 41200317

 Ifølge Vitha Weitemeyer er den forholdsafhængige præget af:

Hvem er forholdsafhængig? Både kvinder og mænd kan være forholdsafhængighed men det ses oftere hos kvinden.

Uddannelsesmæssig baggrund har ingen betydning for om vi kan have problematikker med forholdsafhængighed.

Men årsagen skal mere findes i tilknytning fra vores opvækst.

Vi gennemskaber noget af det samme utrygge miljø, der var til stede i vores opvækst og gentager det i vores nuværende liv som voksen.

Psykoterapi

En del af terapien er at få bearbejdet vores forhold til kærlighed og hvilken værdier og betydning kærlighed har haft for os i vores liv. Fordi den måde vi har set og oplevet kærlighed på, har dannet indre overbevisninger og introjekter af betydning på vores egen fortolkning af kærlighed og egen værdi i at modtage kærlighed i et forhold.

 

I psykoterapien vil vi sammen udforske ens barndom og opvækst, da en stor del af udfordringer med at være forholdsafhængig skal findes i vores tilknytning og opvækstmønstre fra familien.

 

Der kan være en vis grad af forholdsafhængig hos den person, der bliver udsat for krænkelser i et psykisk voldelig forhold. Men forholdsafhængig kan have visse grader og niveauer til sig, da forholdsafhængighed også har sit fundament og afsæt i din tilknytningsstil fra vores opvækst.

 

Forholdsafhængighed og en psykisk voldelig partner bærer begge på en tidligt smerte og svigt i den tidlig tilknytning, dog har det forskellig løbebane og ser forskelligt ud. 

 

Book din tid nu

Psykoterapi er god hjælp – find en ledig tid ved sende en mail eller send en sms til 41200317

Scroll to Top