Angstbehandling

Hvad er angst?

Angst er i sin kerne fysiologiske kropslige fornemmelser vi mærker i vores krop. Når vi mærker disse fysiologiske reaktioner i vores krop, kobler man det ofte op med noget, der er ubehageligt. Dette er fordi angst kan komme uventet og derfor kan det føles uforudsigeligt og ude af vores egen kontrol at være herre over.

Angst har et fysiologisk udtrykt såsom: 

Hjertebanken, influenza symptomer, tarmproblemer (fordøjelsesproblemer), diarre, luft i tarme, hovedpine, migræne, kvalme, træthed, energiforladthed, smerter i ryg, svimmelhed, kropslig bedøvelse, tissetrang, tunnelsyn, kortvarig tab af intelligens, tørhed i mund og klump i hilsen, knugen i maven og i bryst, rødmen i ansigtet, åndedrætsbesvær, varme eller kulde fornemmelser, opstemte og stive muskler.

 

Selv om angst primært er en kropslig reaktion tillægges der vise tanker og fortællinger dertil og kan være med til at forstærke angsten.

Da angst kan føles ubehageligt fysiologisk er det ret naturligt at vi ønsker at komme væk fra det, undgå eller flygte fra den. Angst kan bremse os i at gøre bestemte ting i vores liv, om det er at gå ind i en konflikt, gå til eksam eller at stille os frem foran andre og tage ordet.

Bliver vi udsat for overvældende oplevelser, hvor vi har følt os hjælpeløs og ude af stand til at afværge faren/truslen ved at flygte eller kæmpe, bliver den sidste udvej at vi “går død”. Det er også dette man ser i dyrverdenen og det er en hensigtmæssig overlevelsesstrategi.

Når dyr reagerer med at “gå død” og de “vågner” og kommer ud af den tilstand, vil der komme en kropslig rystetur, hvor traumet såkaldt bliver rystet ud af kroppen og dyret varetager igen sin normale adfærd og hverdag uden at virke påvirket af det skete.

Men ofte sker dette ikke for mennesker og derfor kan reaktionen af at have været “gået død” efterlade større eller mindre traumer i kroppen og vi respondere på dette, når der er noget der ligner den tidligere overvældende oplevelse og heri aktiveres angsten (kroppen husker). 

Uanset hvordan ubehagelige angsttilstande mærkes, så er angst ikke farlig for vores helbred. Angst er et frygtsystem der er indkodet i vores biologi og har til hensigt at advare os mod mulige trusler eller farer.

Angst i sit grundfundament har til hensigt at redde vores liv. Angst bliver først helbredstruende, når vi oplever den som en permanent høj aktiveret respons og hvor vi ikke kan finde ud af at komme ud af den igen. Uhensigtsmæssig angst kan altså forhindre eller udfordre os i at leve vores hverdagsliv. 

Book din tid nu

Psykoterapi er god hjælp – find en ledig tid ved sende en mail eller send en sms til 41200317

Forholdsangst

Forholdsangst er det jeg også vil kalde for relations angst. Når vi oplever at have angst i forhold til vores partner, vil det ofte opstå, når vi befinder os i en situation med vores partner f.eks. en uenighed, der trigger vores angst.


Angst i parforholdet skyldes ofte at vi reagerer på nogle oplevelser, vi har oplevet tidligere i vores liv. Det kan være i forhold til vores opvækst, skole, arbejdsplads, venner, veninder eller hvis vi har været i et skidt parforhold. Hvis det parforhold vi befinder os i nu, er godt men vi tidligere har oplevelser med os fra et dårligt forhold, så kan vores krop godt reagere på at være nervøs og i alarmberedskab uden at der nødvendigvis er en grund til det.  


Jeg plejer indimellem at beskrive det, som at vi oplever nogle ekkoer fra fortiden, der bliver trigget i nuet i vores forhold til vores partner. Et eksempel kan være, at vi er bevidst om vigtigheden i at sige nej eller at få holdt fast i et behov over for vores partner, men at vi føler os handlingslammet i situationen.


Jeg oplever ofte, at når klienter beskriver dette bliver de hårde og selvbebrejdende mod sig selv og føler ikke at de kan bryde den angst de mærker. Den måde at møde sig selv på er ikke særlig befordrende for klientens livsgnist og trivsel.


Bag forholdsangst kan der ligge mindre eller større traumer bag det, jeg kalder dette for relations traumer. Både forholdsangst og relations traumer er ikke noget, der behøver at være statisk for ens liv, men noget der kan arbejdes med igennem dybdegående terapi.

Lavt selvværd angst

Ordsproget “Vi er alle brændte børn” har en helt real og vigtig betydning i vores liv. Vi kan have oplevet at blive brændt i større eller mindre grad i livet, men vi har alle noget med os i bagagen.

Rigtig mange mennesker har været udsat for overvældende oplevelser under deres opvækst. 

 

Vokser vi op i opvækstvilkår, hvor der er en stor uforudsigelighed og utryghed bliver vi mere ængstelig og mere sensitiv i at kunne aflæse vores omgivelser. Dette ses ofte i den dysfunktionelle familie, hvor der f.eks. er et misbrug af alkohol, stoffer, psykisk vold, fysisk vold, overgreb, personlighedsforstyrrelse hos en forældre, fraværende forældre der er opslugt af at gøre karriere, emotionel umodne forældre eller lign.

Omsorgsvigtet ligger i den devaluering, bebrejdelser, skæld ud, nedgørelse, utrygge forhold, overgreb og lignende. Har vi sådanne oplevelser med os i bagagen, vil det kunne præge os i vores voksne liv via angst, lavt selvværd, lav værdifølelse af eget værd, tildens til at tiltrække og blive tiltrukket af usunde relationer og lettere til at blive deprimeret.  

Book din tid nu

Psykoterapi er god hjælp – find en ledig tid ved sende en mail eller send en sms til 41200317

Hvordan arbejder jeg med angst i terapien:

Angst kommer af følelser vi undertrykker og som vi af en eller anden årsag kan opleves forbudt eller vi har lært ikke er en acceptabel følelse af have eller at vise frem. For at undgå at mærke disse følelser, bruger vi forskellige forsvarsstrategier i at holde dem væk. Dette samspil mellem angst og forsvar har den funktion at holde vise følelser ude af vores bevidsthed men prisen er det genere mere angst, udfordringer og uro til vores hverdag. 

Min egen tilgang er psykodynamisk relationsorienteret dvs. jeg kombinere det at undersøge tanker, følelser, kropsligere fornemmelser og impulser i terapien.

Psykodynamisk betyder at jeg arbejder med at hjælpe personen til at blive bevidst om, hvordan begivenheder i nutiden kan have et afsæt i fortiden.

Den kropslige tilgang i terapien, skaber en bevidsthed om de fysiologiske kropslige reaktioner i forbindelse med angsten og dette at kunne rumme, regulere og acceptere den.  


Jeg er uddannet i forskellige terapeutiske metoder, jeg anvender og tilpasser ind i terapien. Dog ser jeg den vigtigste betydning for terapien, er mødet og relationen i sammenspillet mellem klient og terapeut, har den afgørende betydning. 


Den grundlæggende essen til alt terapi, er at klienten føler sig tryg ved terapeuten og der er en grundlæggende kemi for at kunne skabe en bæredygtig alliance. 

Book din tid nu

Psykoterapi er god hjælp – find en ledig tid ved sende en mail eller send en sms til 41200317

Scroll to Top