Svær opvækst

Følelsesmæssige omsorgssvigt

Det følelsesmæssige omsorgssvigt er usynligt og meget ofte en overset faktor, der har senfølger med sig langt ind i vores voksne liv. Det følelsesmæssige omsorgssvigt sætter sig som neurale aftryk i vores hjerne, nervesystem og vores krop som helhed.

 

Der er omsorgssvigt som udefra er let at genkende, hvor forældre er psykisk syge, misbrugere, vold eller fraværende også er der den usynlige omsorgssvigt, der kan foregå i det, der ligner en helt alm familie. Det er familier hvor alt det ydre er i orden, men hvor barnet forsømmes følelsesmæssigt. 

 

Senfølger af følelsesmæssigt omsorgssvigt viser sig igennem at vi reagere kraftigt på en afvisning eller potentiale for at det kan ske, kan skabe dyb uro og tankemylder indeni os. Den måde, hvorpå vi reagerer nutidigt på en situation, skaber irrationelle følelser, vi føler os mere svigtet i en grad, der mærkes meget dyb indeni. 

 

Vi kan være mere følsom i at blive hørt, set, taget alvorlig og føle os respekteret. Det kan være svært at mærke vores grænser og det er særligt vores manglende erfaring i at sætte grænser, hvor det er nødvendigt, der kan skabe problemer som voksen.

Book din tid nu

Psykoterapi er god hjælp – find en ledig tid ved sende en mail eller send en sms til 41200317

Det kan være svært at udtrykke os, på en autentisk og tydelig måde i vores job eller i privatlivet. Vi kan her blive fanget i intense, smertefulde indre tilstande i samspil med andre mennesker. Voksne der har oplevet følelsesmæssigt omsorgssvigt i barndom, kan have senfølger som livsstress, der viser sig igennem kropsligt smerte, ubehagstilstande og en højere grad opleves en psykisk smerte i forhold til relationer.

 

Den psykisk smerte er en senfølge og kan også kaldes for en traumasmerte, hvor vi mærker og kommer i kontakt med fortidens følelsesmæssigt omsorgssvigt, som vi mærker i nutidige situationer og relationer. 

 

Ofte er vi ikke opmærksomme på, at grunden til vi oplever disse reaktioner indeni er relateret til vores opvækst. Voksne af en barndom med følelsesmæssigt omsorgssvigt, kan opleve intense følelser af vrede og sorg i samvær med forældre og søskende. 

 

At være sammen med familierelationer, trækker store ressourcer hos en og er ofte forbundet med stor ambivalens. 

 

At se og opleve andre familier med nærhed, venlighed, respekt og kærlighed eller en mor der viser kærtegn og er i en mentaliserende kontakt med sit barn, kan vække intense og smertefulde følelser hos en. Ofte ved vi ikke, hvorfor vi reagerer på den måde, men vores krop reagerer på det afsavn, vi selv har lidt som lille, nemlig det følelsesmæssige omsorgssvigt.

Psykoterapi

Senfølger af voksne børn af følelsesmæssigt omsorgssvigt, bærer rundt på en ubearbejdet skade, der kan gennemsyre ens måde vi er i livet på. 

Ens selvværd og evne til at give og tage imod kærlighed på kan være ramt.

 

Det kan være svært at sætte grænser, da svigt og afvisninger er stærk funderet i os og er blevet erfaret som farligt sætte, da vi kan risikere at relationen forlader os. Dette skaber meget angst, stress og depressive symptomer i den almene hverdag og livet kan føles mere hårdt end let og rat at være til stede i. Vi kan opleve os mere alene og ensomme, fordi vi ikke har fået den optimale støtte fra vores forældre i at kunne udvikle robusthed og dette mærker vi som senfølger i voksenlivet. 

 

I terapien arbejdes der med genetablering af kontakt og tillid til vores krop og heri vores egne grænser, øget selvværd og det at give omsorg, kærlighed og nærig til vores eget indre barn. At få bearbejdet de følelser vi har om vores barndom og vores forældre og særligt den store sorg vi bærer med os. 

 

At kunne slippe fortidens smerte og få styrket vores indre ressourcer, så vi ikke vedbliver med at blive fastlåst i en gammel traumasmerte, men kan leve livet med større livfuldhed, glæde, trivsel, kærlighed og nærvær til nuet.

Book din tid nu

Psykoterapi er god hjælp – find en ledig tid ved sende en mail eller send en sms til 41200317

Scroll to Top