Krisebehandling

Krisehjælp

Som menneske kan vi ikke undgå at støde på en krise på et tidspunkt i vores liv. Faktisk er det normalt at vi kan komme ud for at opleve op til flere kriser, i løbet af vores liv. Vi reagerer alle forskelligt på kriser, med dette menes at vi alle har noget forskelligt med os i bagage i, hvordan vi oplever og håndtere kriser hver især. Derfor er det også vigtigt at vi ikke sammenligner os med andre i, hvordan de håndterer en krise, da vi på den måde kan risikere at gøre os selv forkerte i det. Der er ikke nogen facitliste i, hvad der er den ”rigtige” måde at agerer på, når vi oplever en krise.

 

Krisehjælp skal ses som førstehjælp. Som menneske kan vi ikke undgå at støde på en krise på et tidspunkt i vores liv. Faktisk er det normalt at vi kan komme ud for at opleve op til flere kriser, i løbet af vores liv. Vi reagerer alle forskelligt på kriser, med dette menes at vi alle har noget forskelligt med os i bagage i, hvordan vi oplever at håndtere kriser hver især.

 

Derfor er det også vigtigt at vi ikke sammenligner os med andre i, hvordan de håndterer en krise, da vi på den måde kan risikere at gøre os selv forkerte i det. Der er ikke nogen facitliste i, hvad der er den ”rigtige” måde at agere på, når vi oplever en krise.

 

Der kan være behov for psykologiske støtte, når der sker akutte, uventede og voldsomme hændelser enten i vores privatliv eller på arbejdspladsen. En krise kan kendetegnes ved belastende hændelse ved tab eller trussel om tab. Det er en opleves af at vi ikke har kontrol over en situation og der kan være en usikkerhed om vores fremtid. 

 

Har vi været udsat for noget traumatisk er det ikke nok, at vi får akut krisehjælp, da den måde vi håndtere vores egen krise bearbejdning har sit eget dynamisk forløb. Dog er der nogle faser, der viser sig at være gennemgående som vi oplever ved forbindelse med en krise.

For at komme bedst muligt igennem en krise, er psykoterapi utroligt gavnligt for vores eget helbred og livskvalitet.

 

I samarbejdet med mig, vil du opleve at vi fællesskab udarbejder en plan for et forløb i, hvordan du bedst muligt kan håndtere og gennemleve din krise på. Du vil komme til at opleve at i et terapeutisk forløb hos mig, at opnå en øget psykiske og følelsesmæssige robusthed. Det vil give dig en større indre indsigt og du vil selv opdage nogle gode og sunde måder at håndtere fremtidige kriser på, da du kender processen og dig selv på et andet plan.

Book din tid nu

Psykoterapi er god hjælp – find en ledig tid ved sende en mail eller send en sms til 41200317

Akut krisehjælp

En akut krise kan opstå som følgende af trafikuheld, en voldsom hændelse på arbejdspladsen, brand, terror, røveri, tab fysisk funktion, livstruende sygdomme, naturkatastrofer, selvmord og selvmordsforsøg. Vi bliver udsat for en akut psykisk belastning. Krisen medfører forskellige krisereaktioner, som angst, forvirring, søvnforstyrrelser og appetitløshed. Det er heller ikke unormalt at vi vender tilbage til tidligere ”gamle” reaktionsmønstre.

 

Endvidere kan krisereaktioner opleves som følgende at mangle koncentration, vrede, sorg og depression. Ved en krise, kan tidligere traumer fra fortiden blive aktiveret.

 

Ved akut krisehjælp er det nødvendigt at vi hurtigt får hjælp, det kan ske gennem henvisning fra din arbejdsplads eller andre instanser. Hvis dette ikke er muligt, så tag kontakt til en terapeut, der kan hjælpe og støtte en i at administrere de reaktioner vi kan opleve og i samarbejdet får lagt en plan sammen.

 

Jeg vil anbefale ikke at tage beroligende medicin, da det kan forstyrre kroppens bearbejdelsesproces, men derimod søg terapeutisk hjælp. Sammen med en psykoterapeut vil vedkommende kunne guide en i, hvordan vi forholder os til angst reaktioner på hændelsen og hermed kunne håndtere og regulere angsten i vores hverdagsliv.

Krisehjælp ved skilsmisse

Det er forskelligt, hvordan vi responderes på en skilsmisse. Vi kan selv have valgt at blive skilt og heri have en vis afklaring med os selv i at vi ved, det var det rigtige for os. Derfor kan det også undre os, hvis vi har svært ved at komme videre, hvis vi selv har været den, der har taget initiativ til skilsmissen.

 

Har det været et dårligt forhold, kan vi let komme til at bebrejde os selv, hvorfor vi stadig savner partneren og forholdet. Men uanset om forholdet har været godt eller skidt og om det er os selv, der har valgt at gå, så kan et brud fører en identitetskrise og massiv sorg med sig.

 

Måske er vi den, der er blevet forladt af vores partner, måske så vi ikke advarselssignalerne og føler derfor ikke vi har haft en fair chance til rette op på nogle ting eller have indflydelse på valget. Det kan fører os ud i et kontroltab og tab af tillid for kan vi regne med andre.

 

Er meget af vores identitet bundet op i at være nogens partner og at være en familie, kan verden pludselig se anderledes ud for os og det kan fører identitets og eksistentiel krise med sig. Vi kan føle en form for meningsløshed med livet og har identiteten som ægtefælle fyldt en del i det forhold, skal vi til at finde os selv på ny.

Book din tid nu

Psykoterapi er god hjælp – find en ledig tid ved sende en mail eller send en sms til 41200317

Krise ved tab af barn

Det er et enormt traume som forældre at blive bragt i en situation, hvor vi mister vores barn før tid. Det er både en krise og sorg vi på sammen tid befinder os i. Som forældre bør vi ikke skulle overleve vores barn. Tab af et barn er et enormt chok og vi kan være i vores følelser vold. Denne periode er tidsbegrænset og før vi gradvis går ud af følelserne og vores hjerne begynder at fungere mere normalt og vi igen begynder kan lægge planer for hverdagen.

 

Dette betyder dog ikke at vi ikke stadig kan befinde os i sorgen. At sørge over vores barn, vil være en vedvarende sorg, som vi vil kunne gå ind og ud af i vores liv. Der vil være hverdagssituationer der ”trigger” sorgen men vi kan komme derhen, hvor vi mærker sorgen og stadig kan fungere i vores hverdag.

 

Ved tab af barn anbefaler jeg et individuel eller gruppe forløb i at forholde sig til den krise og sorg vi befinder os i og i processen i at genfinde os selv efter tabet.   

Krise ved abort

Der er sket et skifte, hvor vi som samfund, er blevet mere anerkende og opmærksom på den sorg, der kan komme når vi aborterer. Når vi er gravide begynder vi automatisk at drømme og fantasere om det barn vi venter på og glæder os til at møde.

 

Jeg ser ofte i min praksis at der kan være meget skam og skyld hos den kvinde, der aborterer og der kan være en tendens til, vi bare skal skynde os videre og ikke tale mere om det. Dette kan også give gnidninger imellem mand og kvinde i parforholdet, da manden muligvis kan have svære ved at relatere til den fysiske og følelsesmæssige tilstand kvinden går igennem ved tabet.

 

Kvinder kan også bære på skyld og skam over at have følelser af at føle sig misundelige på andre kvinder der har børn.

 

Ved abort anbefaler jeg et individuel eller gruppeforløb i at forholde sig til den krise og sorg, der er at skulle genopfinde sig selv efter tabet.   

Book din tid nu

Psykoterapi er god hjælp – find en ledig tid ved sende en mail eller send en sms til 41200317

Krisebehandling med psykoterapi

Har vi været udsat for noget traumatisk er det ikke nok, at vi får akut krisehjælp, da den måde vi håndterer vores egen krisebearbejdning har sit eget dynamisk forløb. Dog er der nogle faser, der viser sig at være gennemgående som vi oplever ved forbindelse med en krise.

 

For at komme bedst muligt igennem en krise, er psykoterapi utroligt gavnligt for vores eget helbred og livskvalitet.

 

I samarbejdet med mig, vil du opleve at vi fællesskab udarbejder en plan for et forløb i, hvordan du bedst muligt kan håndtere og gennemleve din krise på.

 

Du vil komme til at opleve at i et terapeutisk forløb hos mig, at opnå en øget psykisk og følelsesmæssig robusthed.

 

Det vil give dig en større indre indsigt og du vil selv opdage nogle gode og sunde måder at håndtere fremtidige kriser på, da du kender processen og dig selv på et andet plan.

Krise som vækstmulighed

Kriser er nødvendigvis ikke dårlige for os at opleve. Kriser kan være en vækstmulighed til at vi får udvidet dette jeg kalder for en følelsesmæssig robusthed. Ved at gennemleve en krise får vi indsigt, udvikler og etablere strategier, der kan være gavnlige og hensigtsmæssige for os og som vi kan tage frem igen, hvis vi oplever en ny krise i vores liv.

 

På den måde kan kriser være transformerende for os at gennemleve og vi kan komme stærkere og klogere ud på den anden side.

 

Med dette i mente, så er der også kriser, der kan give os varige men i form af nedsat funktion mulighed.

Book din tid nu

Psykoterapi er god hjælp – find en ledig tid ved sende en mail eller send en sms til 41200317

Scroll to Top