Samtaleterapi for dig

Der har været udsat for psykisk vold eller en svær opvækst.
Og er blevet bevidst om de efterdønninger du mærker og kan fylde uhensigtsmæssigt i en hverdag og ønsker at rydde op i denne bagage.

For dig, der oplever at egne ressourcer og strategier ikke længere virker.

Samtaleterapi for dig​

der har været udsat for psykisk vold eller en svær barndom. 

Og er blevet bevidst om de efterdønninger du mærker og kan fylde uhensigtsmæssigt i en hverdag.

For dig, der oplever at egne ressourcer og strategier ikke længere virker.

Jeg tilbyder individuel samtaleterapi inden for disse områder

Depression

Symptomer ved depression, kan vise sig igennem at du orker ingenting, føler dig nedtrykthed, energimangel, negative tanker og har stået på over en længere periode. Depression er ofte udløst ved store livsændringer, familieproblemer eller sorg.

Læs mere

Angst

Oplever du angst? Angst er en helt naturlig biologisk følelse du mærker i din krop, men angst kan udvikle sig uhensigtsmæssigt, hvor den begrænser og hæmmer dig i din hverdag. Få hjælp her til at reducere og slippe angsten og få det bedre.

Læs mere

Krisehjælp

Som menneske vil du på et tidspunkt opleve en krise. En krise har potentialet til at skabe udvikling til dit liv men kan modsat også blive invaliderende og hæmmende. Få hjælp her til at navigere gennem krisen og kom styrket ud på den anden side.

Læs mere

Psykisk vold

Er du usikker på om du oplever psykisk vold. Psykisk vold er gentagne handlinger af nedgøringer, hån, kritik, ydmygelser, manipulation, truer, afvisninger, tavshed, fjendtlighed eller forsøg på at isolerer dig fra familie eller venner. Du føler dig ofte meget forvirret, følelsesmæssigt drænet i forholdet og du går ofte på æggeskaller omkring din partner.

Læs mere

Forholdsafhængighed

Forholdsafhængighed kendetegnes ved at du har lettere ved at rykke på din egen selvrespekt og dine grænser for at blive i forholdet. Du bliver hurtigt opslugt af en ny partner og sætter din egen hverdag på stand-by, for at være tilgængelig for den nye partner. Du kan have svært ved at finde mænd, der er rare, stabile og interesseret i dig spændende. Du finder disse mænd kedelige.

Læs mere

Svær opvækst

Senfølger af følelsesmæssigt omsorgssvigt viser sig igennem at du reagere kraftigt på en afvisning eller potentiale for at det kan ske, kan skabe dyb uro og tankemylder indeni dig. Den måde hvorpå du reagere nutidigt på en situation, skaber irrationelle følelser, du føler dig mere svigtet i en grad, der mærkes meget dyb indeni.

Læs mere

Sådan foregår terapien

Har du ingen erfaringer og hermed ingen ide om hvordan psykoterapi foregår, kan det føles skræmmende at opsøge en psykoterapeut. Denne oplevelse er meget naturligt at have. For du kommer ind til en fremmed du ikke kender og det ligger lidt i kortene at man taler om ting, der er af en følsom og personlig karakter til sig.

Hos mig foregår psykoterapien i min private hjemmepraksis, som er hyggeligt indrettet med behagelige stole, bord imellem os, planter, malerier på væggene og et stort skrivebord, da mit terapirum også fungere som mit kontor. 

Jeg har en tavle til at hænge på den ene væg og som jeg indimellem bruger til at skrive og tegne på, hvis det har af relevans og betydning for terapien.

Jeg får ofte spørgsmål om, skal jeg have forberedt noget, inden jeg kommer til en samtale. Mit svar på dette er nej og du behøver ikke være helt og aldeles klar over hvad du ønsker hjælp til. 


Du vil opleve at ved første samtale at jeg stiller dig nogle spørgsmål, det er for jeg kan danne mig et overordnet billede af det der røre sig hos dig og give dig den bedste hjælp. Nogle gange fylder disse spørgsmål hele samtalen, da der er meget at tale om og andre gange går det hurtigt og vi går direkte til det du søger hjælp for. 

Følg min verden på instagram

Med-afhængighed udvikles i barndommen, det ses oftest i den dysfunktionelle familiesystem men kan også forekomme i trygge familier og heri ses på niveau og grader af din med - afhængighed. Det forekommer oftest i familier, hvor der misbrug, overgreb men ses også i familier hvor der foregår følelsesmæssig omsorgssvigt. Det kan være familier med karriere forældre, psykisk eller fysisk syge forældre eller søskende. En kvinde eller mand der har en med - afhængighed har oplevet et identitetstab meget tidligt i sit liv. At være med-afhængig er at være ude af kontakt med dine følelser, behov og lidenskaber. Du har som barn lært, at have fokus på det ydre og dine forældres behov. Du har som barn haft stærke følelser af ikke at må være til besvær, usynlig, tilpasset og at det bedst at være meget sød. Du vil have oplevet at gå med et høj stress niveau du ikke er blevet hjulpet ud af men du selv måtte klare. Den stress kan blive kronisk igennem dit liv. Et højt indre stress niveau men du har virket stille udadtil og heraf overset af dine omgivelser. Med tiden, mister barnet evne til at opleve, at følelsen af at være noget værd kommer indefra. Uden et sundt indre liv, er fokus på det ydre, andres behov og derigennem ens tilfredsstillelse kommer. Kvinder og mænd der er med-afhængig ved ikke, hvem de selv er. De har oplevet et dybt tilknytningsbrud som barn og vil som voksen mærke følgerne af det. Derfor kan du have problemer med at mærke dine behov og udtrykke dem. Du vil også opleve problemer med at kende din krops signaler, når et andet menneske går over dine grænser, at du rent faktisk har ret til at have dine grænser, udtrykke og holde fast i dem. Du vil opleve enorme stærke emotionelle tilstande af skam, skyld og angst ved at udtrykke en grænse eller et simpel behov. Du kan opleve det som en meget lidelsefyldt tilstand at være i. Kan du genkende med-afhængighed, er du også i større risiko for at ende i utilfredstillende og usunde parforhold. Med-afhængighed kan skabe udfordringer i dit liv hvis du er ubevidst om det. For visse kvinder og mænd har det meget dybe rødder til sig og for andre, oplever de med-afhængighed i en lettere grad.

Chok er sorg over at møde virkeligheden med andre øjne. At du møder realiteterne i dit liv, uden fortræning og fantasi drømme over, hvor godt det kunne blive. At forlade et psykisk voldeligt forhold, er et kæmpe chok for dit system, fordi du i din proces i at slippe forholdet, er du begyndt at se din partner med nye øjne. Du begynder at tage de spæde skridt i at se partneren for, hvad personen er og med alt det personen indenholder. Du ser ikke længere kun dele af personen. Du ser realiteterne, du vågner op til din virkelighed og det bringer smerte og chok til dit system. Chok er første stadie for en sorg men også på en krise. Min vurdering er at både sorg og krise er tilstede, når du har været i et psykisk voldeligt forhold. Du kan faktisk ikke undgå hverken sorgen eller krisen, de følges af sammen, når du går eller er blevet forladt af en psykisk voldelig partner. Men hvad handler chokket om? Det handler som sagt om at du er begyndt at se din virkelighed og realiteterne for, hvad den er. Fortræningen er begyndt at miste fodfæste og derfor ser du din virkelighed med nye øjne. Det bringer en sorg men også en identitetskrise med sig. Fordi det også bringer andre elementer til sig, som kræver et eftersyn. Du begynder at kikke på, hvilken betydning du tillægger kærlighed. Hvordan har den set ud for dig? Hvad har du lært om kærlighed? Hvordan er kærlighed blevet forvaltet i din barndomshjem? I takt, med du ser din partner med nye øjne, dit forhold med nye øjne, dig selv med nye øjne og dine forældre og barndom med nye øjne, så møder du chokket gentagende gange i denne proces. Rigtig mange har modstand på at kikke ind på den sidste del men hvis du virkelig vil skabe udvikling og forandring til dit liv, så kommer du ikke uden om denne del. Det er en sorg, en identitetskrise, en eksistentiel krise og prøver du at undgå eller tage den hurtigere vej udenom det, så vil det hænge som et tungt efterslæb, der vil trætte dine skuldre på livets vej. At gennemleve og turde møde sorgen og krisen bringer et kæmpe potentiale af vækstmuligheder til dig, men nej det er ikke en smertefri vej at gå.

At leve i et psykisk voldeligt forhold, efterlader dig med en oplevelse og følelse af aldrig at være god nok til din partner. Tankegangen om at hvis du nu bare arbejder hårdt nok, så vil du få succes. Denne tankegang, er meget socialiseret af det vestlige samfund, hvis du bare knokler hårdt nok for tingene, så vil du få de ønskede resultater du efterstræber. Det giver en, en tilfredstillelse at vide at hvis du bare arbejder hårdt nok for sagen, så vil du lykkes. Men i et psykisk voldeligt forhold, sætter den psykisk vold sig over tid hos dig og kan efterlade dig med et mantra om, at du aldrig føler dig god nok til din partner. Du vil opleve at alle dine forsøg på at få forholdet til at fungere og blive bedre ikke lykkes for dig. Det kan efterlade dig med tanker såsom: “Hvad er det jeg gør forkert?” “Hvad er det jeg mangler? Er jeg ikke klog nok? Omsorgsfuld nok? Intelligent nok? Sexet nok? Og listen forsætter mens du gansker din hukommelse for at regne ud, hvor er det du fejler i dit forhold. Følelsen af ikke at være god nok til din partner, kan aktivere en bestræbelse hos dig i, at forsøge at vinde ham eller hende over. Følelsen af aldrig at være god nok, har ofte et afsæt af tidligere barndomstraume i forsøget på at vinde dine forældre over. Ligesom du forsøger at vinde din dominerende, manipulerende og kontrollerende partner over. På intet tidspunkt tænker du, måske er det ikke mig den er gal med men min partner.

Hvor mange “gode nok” dage er nok for dig, til at blive i et psykisk voldeligt forhold til en dominerende, manipulerende og kontrollerende partner? Heri kan det være passende at trække det berømte spørgsmål ind: Hvorfor går du ikke bare? Svaret ligger i at ikke alle dage i et forhold til en dominerende, kontrollerende og manipulerende partner er dårlige. Hvis de var det, var du højst sandsynligt gået for længst. Det er også det, der er med til at fastholde den indre forvirring du kan mærke, når du befinder dig i sådan et forhold. Efterspillet af måneder, år og årtier i at blive udsat for devaluering, forsømmelse, kritik, bebrejdelse, ydmygelser, kontrol, kulde, ignoring og diverse raserianfald fra din dominerende, kontrollerende og manipulerende partner kan blive tabt, når du fortaber dig i oplevelserne af rejser, gaver du har modtaget, koncerter, den fantastiske sex osv. Disse særlige dage med din dominerende, kontrollerende og manipulerende partner er det, der holder dig hook og kan holde et psykisk voldeligt forhold i gang i måneder, år og årtier. Men kunne det være at din dominerende, kontrollerende og manipulerende partner giver dig lige tilpas nok med opmærksomhed og “kærlighed” til at fastholde din interesse i forholdet. Altså tilpas nok med brødkrummer af kærlighed. Fordi disse brødkrummer af kærlighed du modtager fra din dominerende, kontrollerende og manipulerende partner vækker tilpas nok med gode følelser og minder hos dig, fra den tid, der var i starten af jeres forhold. Den tid, hvor du mødte den mand eller kvinde du blev vild med og blev forelsket i. Så mit spørgsmål er igen, hvor mange “gode nok” dage, er nok for dig i at forsætte med at blive i et psykisk voldeligt forhold til din dominerende, kontrollerende og manipulerende partner?

Har du svært ved at sige nej og holde fast i dit nej eller bliver du overvældet af skyldfølelser, når du skal holde fast i dit nej? Bliver du ofte eftergivende, efter et nej? Hvis du har svært ved at udtrykke et nej, hænger det ofte sammen med at du også kan have svært ved at mærke egne grænser. Hvis du har svært ved at mærke dine grænser, så bliver det helt automatisk mere svært for dig at kunne sige nej i en situation eller overfor et menneske, der udviser en usund adfærd. I stedet for at sige nej, tyer du til din konfliktløsningsstrategi: 🌸 Du trækker dig 🌸 Du forsøger at gå under raderen 🌸 Du føler dig handlingslammet 🌸 Du tilpasser dig 🌸 Du taler situationen ned, så den fremstår mindre voldsomt 🌸 Du undskylder den andens adfærd 🌸 Du kaster dig ud i konflikten med et voldsomt raseri Disse strategier er dysfunktionelle men har til henblik at opretholde den trygge relation men den skaber i stedet utryghed. Disse strategier er også med til at gøre at du kan blive “blind” på dig selv og ikke reagere på en usund adfærd fra en anden part. I terapien hjælper jeg klienter i at arbejde med at få en bedre kropslig kontakt til sig selv, fordi hvis du har svært ved at mærke dig selv, så kan grænser opleves kompliceret for dig at sætte. Når jeg i terapien spørger ind til, hvad klienten mærker indeni beskriver de ofte at de oplever der er “stille” eller “tomt” eller modsatrettet beskriver de det som et “virvar af følelser og uro” og beskriver sig selv som meget følelseladet. Begge dele er et udtryk for en nedlukning af kontakten til din krop og stedet er du meget “oppe” i dit hoved. Det er svært for dig at føle dig tryg i at mærke og at have tillid til at det er ok for dig at sætte grænser.

Noget af det mest pinefulde ved et psykisk voldeligt forhold, er løgnen om kærligheden. Mange der bryder ud af et psykisk voldeligt forhold, står med det evige spørgsmål, der hjemsøger deres sind og giver dem sjæleløse nætter. Var det kærlighed fra min dominerende, kontrollerende og manipulerende partner. Det er aldrig et helt enkelt spørgsmål at svare på, men jeg vil gerne give et bud. I mit bud, tager jeg udgangspunkt i, hvis den der udviser en psykisk voldeligt adfærd har empatiforstyrrelse til sig. Et menneske, der har et behov for at nedbryde, ydmyge, dominere og styre et andet menneske, er ikke i stand til at elske i kærlighedens sunde natur. For hvis personen virkelig kunne elske og udleve den sunde kærlighed, vil personen mærke sin empati og skyldfølelse overfor den anden part og kunne se sit eget ansvar, i sin ringe behandling. Så er det ægte og sund kærlighed du mærker fra din dominerende, kontrollerende og manipulerende partner? Mit svar er nej. Men jeg tror på, at den dominerende, kontrollerende og manipulerende partner godt kan have haft kærlige følelser for dig og også bliver begejstret af den kærlighed, der ligger i den lidenskab og intensitet, der er i starten af forholdet. Men når forelskelsens dæmpes, magter de ikke den nærhed og stabilitet, der er et vigtigt fundament til et parforhold. Så kærlige følelser i den henseende, at de godt kan li den følelse, du frembringer indeni dem. Det grusomme i denne situation er erkendelsen, over at du har elsket et menneske så højt, men ikke blevet mødt med det samme tilbage. I stedet blinker et skilt i neonfarve, hvor der står “ligegyldighed”. Ligegyldighed er den følelse og fornemmelse af at din dominerende, kontrollerende og manipulerende partner ikke har dig på sinde. En ligegyldighed mod dine følelser og oplevelser af situationer, der er sket imellem jer.

Med-afhængighed udvikles i barndommen, det ses oftest i den dysfunktionelle familiesystem men kan også forekomme i trygge familier og heri ses på niveau og grader af din med - afhængighed. Det forekommer oftest i familier, hvor der misbrug, overgreb men ses også i familier hvor der foregår følelsesmæssig omsorgssvigt. Det kan være familier med karriere forældre, psykisk eller fysisk syge forældre eller søskende. En kvinde eller mand der har en med - afhængighed har oplevet et identitetstab meget tidligt i sit liv. At være med-afhængig er at være ude af kontakt med dine følelser, behov og lidenskaber. Du har som barn lært, at have fokus på det ydre og dine forældres behov. Du har som barn haft stærke følelser af ikke at må være til besvær, usynlig, tilpasset og at det bedst at være meget sød. Du vil have oplevet at gå med et høj stress niveau du ikke er blevet hjulpet ud af men du selv måtte klare. Den stress kan blive kronisk igennem dit liv. Et højt indre stress niveau men du har virket stille udadtil og heraf overset af dine omgivelser. Med tiden, mister barnet evne til at opleve, at følelsen af at være noget værd kommer indefra. Uden et sundt indre liv, er fokus på det ydre, andres behov og derigennem ens tilfredsstillelse kommer. Kvinder og mænd der er med-afhængig ved ikke, hvem de selv er. De har oplevet et dybt tilknytningsbrud som barn og vil som voksen mærke følgerne af det. Derfor kan du have problemer med at mærke dine behov og udtrykke dem. Du vil også opleve problemer med at kende din krops signaler, når et andet menneske går over dine grænser, at du rent faktisk har ret til at have dine grænser, udtrykke og holde fast i dem. Du vil opleve enorme stærke emotionelle tilstande af skam, skyld og angst ved at udtrykke en grænse eller et simpel behov. Du kan opleve det som en meget lidelsefyldt tilstand at være i. Kan du genkende med-afhængighed, er du også i større risiko for at ende i utilfredstillende og usunde parforhold. Med-afhængighed kan skabe udfordringer i dit liv hvis du er ubevidst om det. For visse kvinder og mænd har det meget dybe rødder til sig og for andre, oplever de med-afhængighed i en lettere grad.

Chok er sorg over at møde virkeligheden med andre øjne. At du møder realiteterne i dit liv, uden fortræning og fantasi drømme over, hvor godt det kunne blive. At forlade et psykisk voldeligt forhold, er et kæmpe chok for dit system, fordi du i din proces i at slippe forholdet, er du begyndt at se din partner med nye øjne. Du begynder at tage de spæde skridt i at se partneren for, hvad personen er og med alt det personen indenholder. Du ser ikke længere kun dele af personen. Du ser realiteterne, du vågner op til din virkelighed og det bringer smerte og chok til dit system. Chok er første stadie for en sorg men også på en krise. Min vurdering er at både sorg og krise er tilstede, når du har været i et psykisk voldeligt forhold. Du kan faktisk ikke undgå hverken sorgen eller krisen, de følges af sammen, når du går eller er blevet forladt af en psykisk voldelig partner. Men hvad handler chokket om? Det handler som sagt om at du er begyndt at se din virkelighed og realiteterne for, hvad den er. Fortræningen er begyndt at miste fodfæste og derfor ser du din virkelighed med nye øjne. Det bringer en sorg men også en identitetskrise med sig. Fordi det også bringer andre elementer til sig, som kræver et eftersyn. Du begynder at kikke på, hvilken betydning du tillægger kærlighed. Hvordan har den set ud for dig? Hvad har du lært om kærlighed? Hvordan er kærlighed blevet forvaltet i din barndomshjem? I takt, med du ser din partner med nye øjne, dit forhold med nye øjne, dig selv med nye øjne og dine forældre og barndom med nye øjne, så møder du chokket gentagende gange i denne proces. Rigtig mange har modstand på at kikke ind på den sidste del men hvis du virkelig vil skabe udvikling og forandring til dit liv, så kommer du ikke uden om denne del. Det er en sorg, en identitetskrise, en eksistentiel krise og prøver du at undgå eller tage den hurtigere vej udenom det, så vil det hænge som et tungt efterslæb, der vil trætte dine skuldre på livets vej. At gennemleve og turde møde sorgen og krisen bringer et kæmpe potentiale af vækstmuligheder til dig, men nej det er ikke en smertefri vej at gå.

At leve i et psykisk voldeligt forhold, efterlader dig med en oplevelse og følelse af aldrig at være god nok til din partner. Tankegangen om at hvis du nu bare arbejder hårdt nok, så vil du få succes. Denne tankegang, er meget socialiseret af det vestlige samfund, hvis du bare knokler hårdt nok for tingene, så vil du få de ønskede resultater du efterstræber. Det giver en, en tilfredstillelse at vide at hvis du bare arbejder hårdt nok for sagen, så vil du lykkes. Men i et psykisk voldeligt forhold, sætter den psykisk vold sig over tid hos dig og kan efterlade dig med et mantra om, at du aldrig føler dig god nok til din partner. Du vil opleve at alle dine forsøg på at få forholdet til at fungere og blive bedre ikke lykkes for dig. Det kan efterlade dig med tanker såsom: “Hvad er det jeg gør forkert?” “Hvad er det jeg mangler? Er jeg ikke klog nok? Omsorgsfuld nok? Intelligent nok? Sexet nok? Og listen forsætter mens du gansker din hukommelse for at regne ud, hvor er det du fejler i dit forhold. Følelsen af ikke at være god nok til din partner, kan aktivere en bestræbelse hos dig i, at forsøge at vinde ham eller hende over. Følelsen af aldrig at være god nok, har ofte et afsæt af tidligere barndomstraume i forsøget på at vinde dine forældre over. Ligesom du forsøger at vinde din dominerende, manipulerende og kontrollerende partner over. På intet tidspunkt tænker du, måske er det ikke mig den er gal med men min partner.

Hvad siger tidligere klienter

Caroline, mor til 4, efter 5 samtaler

Når man har været udsat for psykisk og fysisk vold – som jeg – har man brug for professionel støtte og samtaleterapi til at genfinde fodfæste.  Majbritt er dybt professionel og har en imponerende viden og forståelse om vold i nære relationer. Det er vigtigt at kunne føle sig fuldstændig sikker og tryg når man begynder at åbne op for alle de voldsomme hændelser og svære følelser.

Jeg var fuldstændig blown-away når  Majbritt i begyndelsen af vores samtaler fik en lille flig men alligevel kunne kile sig helt ind til problemets kerne og forstå og forklare PRÆCIS det jeg oplevede.  Majbritt har støttet mig i vores samtaleforløb så jeg først og fremmest kunne lægge en dæmper på de svære følgevirkninger der er efter et voldeligt forhold med meget høj stress. Og dernæst har jeg turde tage skridtet videre og kigge indad på mine skyggesider. Jeg har omsider turde omsætte viden og grænser til handling. Mit samarbejde med Majbritt er bestemt ikke slut. Jeg kan kun anbefale Majbritt til alle kvinder som enten står i en meget svær situation i et forhold som er usundt, giftigt eller voldeligt. Eller har forladt eller er blevet forladt af en voldelig partner.

 

 

Kvinde, ønsker at være anonym, efter 7 samtaler 

Jeg vil til enhver tid anbefale et samtaleforløb hos Majbritt, hvis man har været udsat for psykisk vold. Majbritt hjalp mig til at forstå, hvad det var der skete i min relation til en narcissistisk mand. Hun hjalp mig til at forstå, hvad jeg har været udsat for. Med hjælp fra Majbritt kunne jeg kortlægge de kontinuerlige løgne, gaslighting / virkelighedsforvrængelse og den manipulation, der har forårsaget stor skade på mig – både fysisk og psykisk. Majbritt hjalp mig til at se tingene for hvad de var – og ikke holde fast i håbet og de “drømme”, som han lovede mig. Majbritt gav mig troen på og redskaber til at forlade relationen. Majbritt hjalp mig ligeledes til at håndtere “efterveerne”,  som stress, angst og følelsen af at have mistet sig selv. Ærligt.. Så føler jeg samtalerne har reddet mit liv. Tusinde tak, Majbritt.

Om mig

I det terapeutisk arbejde har jeg et stort hjerte for at arbejde med psykisk vold i parrelationer, dette er både ud fra et fagligt ståsted men også ud fra personlige erfaringer med psykisk vold. 

I tiden, arbejder jeg på at skrive en bog om psykisk vold med særligt fokus på de eftervirkninger, du kan være ramt af i den efterfølgende tid, hvordan du heler og kommer godt videre i livet.

Personligt mener jeg, at når du har været udsat for psykisk vold i en parrelation, så har du også været udsat for det jeg vil kalde for et “sjælemord”. Dette er pga. psykisk nedbrydning og oplevelse af at miste sig selv i parforholdet, der kan mærkes, føles og opleves som et “sjælemord”.

Men gennem terapi, støtte og fokus på egen heling kan du opbygge dit selvværd, dit fundament og få et skønt og dejligt liv. Jeg oplever at mennesker der har gennemlevet psykisk vold tager en læring og dybere forståelse af dem selv med sig, hvis de dedikere sig fuldt ud til egen helingsproces. At skulle forholde sig til de essentielle temaer ved livet, hvordan du ser på kærligheden og de mørke skyggesider forbundet hertil skaber en dyb forandring i en.

Scroll til toppen

Jeg tilbyder 15 min gratis forsamtale

Udfylde formularen, så ringer jeg  (Det er selvfølgelig uforpligtende)