Psykisk vold – Behandlinger

Psykisk vold

Er du usikker på om du oplever psykisk vold. Psykisk vold er gentagne handlinger af nedgøringer, hån, kritik, ydmygelser, manipulation, truer, afvisninger, tavshed, fjendtlighed eller forsøg på at isolerer dig fra familie eller venner. Du føler dig ofte meget forvirret, følelsesmæssigt drænet i forholdet og du går ofte på æggeskaller omkring din partner.

Læs mere

Fysisk vold i forholdet

I et fysisk voldelig forhold foregår der også psykisk vold. Omvendt kan der foregå grader af fysisk vold i et psykisk voldelig forhold men ofte er den, der er udsat for volden svært ved at bedømme, om det de nu oplever som vold, er fysisk vold og hvorfor nu det?

Læs mere

Traumebinding

I et psykisk voldeligt forhold kan du blive udsat for en traumebinding. Traumebinding er en af de medvirkende faktorer, der kan gøre det svært at forlade parforholdet, deri ligger der i ordet at du bliver udsat for en traumatisk binding.

Læs mere
Scroll to Top