Depression behandling

Hvad er depression?

Depression betyder nedtrykthed. Depression kendetegnes ved at vi har oplevet at føle os nedtrykt over en længere periode. Nedtrykthed kan have aftryk af melankoli og dyb fortvivlelse. Der diskuteres ofte hvorvidt melankoli har med depression at gøre. Min overbevisning og erfaring er at melankoli ikke nødvendigvis behøver at have med depression at gøre og jeg synes det er vigtigt at italesætte dette.

 

Ved depression vil vi opleve at evnen til at føle glæde, lyst eller interesse til livet synes at være forsvundet. Vi kan føles os mere træt end normalt i vores hverdag. Vi kan føle og have tanker om at livet er tungt og synes uoverskuelig. Graden af depression kan og kendetegnes ved hvorvidt vi kan rumme dagligdagens gøremål.

Book din tid nu

Psykoterapi er god hjælp – find en ledig tid ved sende en mail eller send en sms til 41200317

Symptomer på depression?

Som ovennævnt kendetegnes depression, ved at vi oplever over en længere periode at føle os trist, nedtrykt og træt men vi kan have svært ved at påpege, hvad er den direkte årsag til dette er. Vi kan begynde at isolere os, da energien og interesse til de ting vi før synes var interessante at deltage i forsvinder.

 

Ens indre drivkraft synes at forsvinde og derfor bliver det også svært for at mobilisere kræfter. Det er ikke unormalt at har vi disse oplevelser, kan vi begynde at bebrejde os selv for at vi har det som vi har det. Har vi f.eks. børn og familie at tage os af, kan vi føle skyld over at vi ikke kan give eller finde overskuddet til at være for dem, som vi før har kunnet.

 

Når det er svært at mønstre energi til den daglige hverdag, kan det være svært at koncentrere, holde fokus og være nærværende i øjeblikket. Det kan gøre at vi begynder at miste selvtillid og at livet kan synes at være meningsløs.

 

Mange oplever at have svært ved at sove, da tankerne kører rundt med en. Et tegn på dette kan være at vi ruminere, dvs. at vi grublere over situationer og forsøger at finde på løsninger i vores tanker. Ens appetit kan også blive påvirket, enten er den nedsat eller modsat har vi en overdreven appetit.

 

Ved depression kan der også forekomme fysiske smerter, såsom hovedpine, spændinger og søvnløshed. I dette kan der også være et element af angst til sig. Vi kan også opleve at være humør bliver påvirket, hvor vi oplever os selv reagere opfarende, ubeslutsom, irritabel, aggressiv og bebrejde på omgivelserne. 

 

Angst og stress er en central del til at have en depression.

Depression og svær opvækst

Oplever vi at depressionen er noget der bliver ved med at komme tilbage, kan en årsag til dette finde i vores barndom. Har vi oplevet en barndom, hvor der har været svigt, overgreb og utryghed medfører dette at vi som barn udvikler nogle strategier, for at kunne overleve i det miljø vi er i. 

 

Depression er ofte et udtryk for tilbageholdt af vrede og ubehag ved at være i kontakt med vreden. Der kan være en overensstemmelse mellem visse tilpasningsstrategier fra barndommen og vreden og hvordan det komme til udtryk som voksen. Dette kan have betydning for et lavt selvværd og mindreværdsfølelse som vi kan tumle med i vores voksne liv.

 

Som barn kan man have oplevet at verden er ikke sådan som man siger den er. Vi begynder at tvivle på egne erfaringer, heri egne følelser, tanker, fornemmelser og forståelse af virkeligheden. Vi kan oplever os som forkert og vi lærer at lægge låg på os selv og skabe en distance til det vi mærker i vores krop. 

 

Derfor kan den tilbageholdte vrede, der kan være en årsag til depressionen være afstedkom fra barndommen, hvor vi har lært at lægge låg på os selv. Dette vanskeliggør at vi kan mærke os selv og heri kan mærke egne grænser og sætte dem som voksen.

 

Når vi lærer at lukke af for vores følelser i barndommen og at vi ikke må føle, så bliver det vanskeligt for os som voksen at kunne føle glæde og livfuldhed.  

Book din tid nu

Psykoterapi er god hjælp – find en ledig tid ved sende en mail eller send en sms til 41200317

Depression behandling uden medicin

Jeg er af at den overbevisning at depression godt kan behandles uden medicin, igen der kan være visse tilfælde, hvor det kan være nødvendigt og skal ses som et ekstra redskab i behandling af depression.

 

Jeg vil gerne gøre opmærksom på at medicin ikke kan ændre tanker. Medicin kan heller ikke give mere selvværd og medicin kan ikke ændre adfærd. Her er det altså det dybdegående terapeutisk arbejde jeg vil anbefale, er vejen fremad. Dog kan medicin hjælpe på forpinthed.

 

Jeg ser dog en ærgerlig tendens til at medicin hurtigt bliver udskrevet, uden at have givet den terapeutisk behandling en chance først. Mange bliver ikke informeret om de udtapningsbivirkninger der kan være ved antidepressiv og angst medicin. Ved en udfasning af medicin kan udtapningsbivirkninger opleves som angst og vi tror vi får det værre og kan have svært ved at rumme den uro det skaber i kroppen og derfor desværre vender tilbage til medicinen.

Depression med medicin

Ved svær depression og i visse tilfælde moderate depression kan medicin være nødvendigt og gavnligt. Jeg vil dog altid anbefale ikke at lade medicin stå alene. Som psykoterapeut har jeg ikke med den medicinske behandling at gøre og jeg vil altid vejlede i at rådføre dig med egen læge og få korrekt anvisning derpå.

Den gode depression

Depression har en tildens til at blive sygeliggjort i vores samfund og det forhindrer os i at se, at der også er noget der hedder den sunde depression, hvor vores krop naturligt gennemgår en proces, hvor den fordøjer oplevelser og begivenheder af mere svær og følelsesmæssig karakter til vores liv og hvor vi herefter får det bedre igen. 

 

Ofte bliver depression set som en sygelig tilstand, selv om depressionen er opstået af en naturlig reaktion på livet, heraf jeg nævner den sunde depression. Det kræver at vi giver os selv noget tid til at fordybe os i vores situation. Heri kan det at opsøge en psykoterapeut eller psykolog være gavnligt for vores proces. 

Book din tid nu

Psykoterapi er god hjælp – find en ledig tid ved sende en mail eller send en sms til 41200317

Behandling af depression med psykoterapi

Jeg er af den overbevisning at depression har forklarlige og naturlige årsager bag sig. I terapien har jeg fokus på at guide til at vi sammen er undersøgende om depressive tanker, forestillinger og skabe en større forståelse for den aktuelle depressions årsag.

 

Vi vil sammen undersøge om der er uforløste og eventuelle ubevidste konflikter i forhold dine følelser og relationer til mennesker omkring dig.

 

Ved depression oplever vi ofte, at vi bliver mere selvkritik og selvbebrejdende, hvilket påvirker vores selvværd. En øget selvkritik kan være opslidende at gå med over tid. I terapien har jeg fokus på, hvordan vi sammen kan lindre og identificere de tanker, der øger den hårdhed af selvbebrejdelser.

 

I terapien ligger det mig meget på sinde at vi sammen bliver bekendt med depressionens natur og sammen vi finder måder, hvor eventuelle nye episoder kan forebygges.

 

Det er vigtigt for mig at vi sammen bevæger os i et tempo, hvor du kan begynde at se dig selv og din situation i et nyt lys.

 

Min erfaring er, at alliancen mellem terapeut og klient har stor betydning for behandlingen af depression og jeg forsøger som psykoterapeut altid at skabe et trygt rum for dette. 

Book din tid nu

Psykoterapi er god hjælp – find en ledig tid ved sende en mail eller send en sms til 41200317

Scroll to Top